سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

لیست قیمت شیرآلات Arboles انگلستان

 

 

 

دانلود کاتالوگ رنگ بندی شیرآلات Arboles

شیرآلات آزمایشگاهیArboles انگلستان

  شرکت Arboles انگلستان در سال 1929 تاسیس شده است.

این شرکت در زمینه تهیه و تولید شیرآلات آزمایشگاهی ، بیمارستانی و تحقیقاتی فعال می باشد
.

  • شیرآلات رومیزی (با خروجی یکطرفه و یا دو طرفه)

  • شیرآلات رو شلفی و زیر شلفی (با خروجی یکطرفه و یا دو طرفه)

  • شیرآلات مخصوص فیوم هود شامل شیر های کنترل و نازل های مربوطه

شرح کد قیمت (ریال)
altشیر گاز زیر شلفی با اتصالات فابریک 006831 1840000
altشیر گاز زیر شلفی دو قلو دستگیره معکوس با اتصالات فابریک 006232 4600000
altشیر گاز پیشانی با اتصالات فابریک 006384 2100000
altشیر گاز رومیزی یک طرفه 000301 3200000
altشیر گاز رومیزی دو طرفه 000302 4800000
altشیر گاز رومیزی و پیشانی با اتصالات فابریک 006731 2300000
altشیر گاز کنترل هود 001703 2600000
altعلم گاز هود (دیواری) 006708 700000
altعلم گاز هود (رومیزی) 000709 1700000
altشیر آب زیر شلفی با اتصالات فابریک 006815 1520000
altشیر آب زیر شلفی دو قلو دستگیره معکوس با اتصالات فابریک 006216 3600000
altشیر آب هود 001701 1955000
altعلم آب هود (رومیزی) 000710 1725000
altعلم آب هود (رومیزی) 006706 1035000
altشیر آب رومیزی با علم گردن قوئی 000103 2530000
altشیر آب مخلوط سرد و گرم دیواری 000812 3680000
altشیر آب مخلوط سرد و گرم پایه دار رومیزی 000140 4370000
altشیر آب مخلوط تک محور رومیزی 000115 3565000
altشیر آب مخلوط پایه دار رومیزی با دسته آرنجی 000150 6440000
altشیر هوای زیر شلفی با اتصالات فابریک 006851 1725000
altشیر هوای رومیزی 000501 2875000
alt شیر هوای رومیزی دو طرفه 000502 4255000
alt شیر هوای هود 001705 2185000
     

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز