سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

پارتیشن ها

 

پارتیشن ها

پارتیشن ها برای تقسیم بندی فضای موجود در آزمایشگاه ها به واحدهای کوچکتر به کار گرفته میشوند و به صورت تک جداره و دوجداره و از جنس آلومینیوم یا MDF ساخته میشوند.

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز