سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

هود بازویی

شرح کالا

برند / کد کالا

قیمت(ریال)

کاتالوگ

هودبازویی Fumex Terfo  سوئد بدون فن

 

Fumex Terfo

V/T 1500-75PP

30,000,000

برای مشاهده کاتالوگ کلیک نمایید

هود بازویی TOF ایتالیا بدون فن

 

TOFsize 1

13,500,000

هود بازویی TOF ایتالیا بدون فن

هود بازویی TOF ایتالیا بدون فن

TOFsize 2

15,500,000

هود بازویی TOF ایتالیا بدون فن

هود بازویی TOF ایتالیا بدون فن

TOFsize 3

20,500,000

هود بازویی TOF ایتالیا بدون فن

هود بازویی TOF چین

TOFsize 4

10,000,000

-

 

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز