سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

هود بازویی

 

هود بازویی، با نام تجاری (Terfu Hood)

گروه صنعتی آذرپارس مفتخر است که، برای راحتی کار مصرف کنندگان محترم هود بازویی (Terfu Hood)  مختص اکثر آزمایشگاهها به ویژه آزمایشگاههایی که با محدودیت فضا مواجه هستند را، تامین  می کند. هود بازویی

هودهای مفصلی (بازویی) جهت تهویه موضعی آلودگی هایی نظیر گرد و غبار، بخارات و گازهای سمی و خطرناک حاصل از آزمایشات شیمیایی

هود بازویی بالا سر کاربر جهت مکش ذرات و هوای آلوده موتور

هود بازویی

هود بازویی

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز