سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

هود سقفی

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

هود سقفی آزمایشگاهی فولادی AP.CHS-120 19,000,000 هود سقفی آزمایشگاهی فولادی
هود سقفی آزمایشگاهی استیل AP.CHSS-120 29,000,000 هود سقفی آزمایشگاهی استیل

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز