سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

هود PCR

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

هود PCR APT-PCR تماس با شرکت  
تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز