سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

هود ایمن بیولوژیكی (هود میكروبی)

 

هود ایمن بیولوژیكی، با نام تجاری هود میكروبی (Biological Safety Hood)

ساختمان هودهای میكروبیولوژی

هود ایمن بیولوژیکی (هود میکروبی)

هودهای لامینار و میكروبیولوژی ساختمان مشابه ای دارند:

  • بدنه فلزی با رنگ كوره ای
  • دارای لامپ UV، مهتابی، برد دیجیتالی، كف استیل، فن آلمانی، و فیلترهای استاندارد HEPA و ULPA
  • ابعاد و رنگ طبق سفارش و برحسب طراحی و فضای آزمایشگاه

 

اصول هود میكروبی: با بوجود آوردن یك جریان درونی و داخلی (Inflow) بوسیله خارج سازی هوا از كابینت از طریق فیلتر HEPA از خود اُپراتور محافظت مینماید.
سرعت جریان هوای اكثر هودهای میكروبی:
الف) براساس استاندارد EN12469 (استاندارد اروپا) بیشتر از 0.4 متر بر ثانیه است.
ب) براساس استاندارد NSF/ANSI49 (استاندارد آمریكا) بیشتر از 0.5 متر بر ثانیه است.
هدف هود میكروبی:
الف) در همه مدلها محافظت از اُپراتور در برابر میكرو ارگانیسمهای خطرناك یعنی خطرات میكروبی و بیولوژیكی مانند بیوالكتریك، بیوشیمی، بیومواد و غیره.
ب) برخی از مدلها محافظت از مواد و محیط نیز بعمل می آورند.

مدلهای هود میكروبی: كلاسها یا تیپهای مقابل كه هر كدام ویژگیهای خاصی دارند:

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز