سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

میز ترازو

 

میز ترازو

جهت تامین دقت مورد نیاز برای توزین دقیق مواد شیمیایی، لازم است ترازوهای آزمایشگاهی روی میز مخصوصی که کاملا ضد لرزش باشد قرار گیرند. این میزها را میز ترازو مینامند.

برای جلوگیری از لرزش میز در ساختار آن از بتن استفاده میشود تا پایداری مورد نیاز فراهم شود. محل استقرار میز ترازو باید فاصله مناسبی از پنجره و درب های آزمایشگاهی داشته باشد تا عملکرد ترازو تحت تاثیر جریان هوا قرار نگیرد.

در زیر تصویر نمونه ای از میز ترازو قابل مشاهده است:

 

میز ترازو

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز