سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

هودهای آزمایشگاهی

انواع هودهای آزمایشگاهی

  1. هود بخار، با نام تجاری هود شیمیایی (Fume Hood)
  2. هود جریان آرام و خطی، با نام تجاری هود لامینار (Laminar Flow Hood)
  3. هود ایمن بیولوژیكی، با نام تجاری هود میكروبی (Biological Safety Hood)
  4. هود سقفی
  5. هود بازویی
  6. هود PCR

 

فیلترهای استاندارد مورد استفاده در هودهای آزمایشگاهی

قدرت بازدارندگی ضریب عملکرد نام
ذرات بزرگتر از 0.3 میكرون 99.99% HEPA : High Efficiency Particulate Air
ذرات بزرگتر از 0.1 تا 0.2 میكرون 99.999% ULPA : Ultra Low Penetration Air

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز