سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

54108(021)  

66004459

66014459

66036176

فروش هود و سکوبندی : داخلی 1

فروش ملزومات و تجهیزات : داخلی 2

واحد مالی : داخلی 3

واحد خدمات : داخلی 4

دفتر مرکزی: تهران- خیابان آزادی – روبروی کارخانه زمزم – پلاک 413- طبقه اول – واحد 2
کارخانه: بزرگراه تهران ساوه کیلومتر 70 - شهرک صنعتی مامونیه - خیابان سوم قطعه 264A
مدیریت manager@parslab.com
فروش هود و سکوبندی sales1@parslab.com
sales2@parslab.com
salespars1@gmail.com
salespars2@gmail.com
فروش ملزومات و تجهیزات azarparstamin@gmail.com
مشاوره فنی technical@parslab.com
سفارشات info@parslab.com
تحقیق و توسعه rd@parslab.com
مالی accountant@parslab.com
آدرس آذرپارس تجهیز
تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز