سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

هود بخار (هود شیمیایی)

نام کالا

مدل کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

هود شیمیایی تک جداره فلزی

100/AP.FH.ES1S

30,000,000

 

120/AP.FH.ES1S

32,000,000

 

هود شیمیایی دو جداره فلزی

100/AP.FH.ES2S

49,000,000

هود شیمیایی دو جداره فلزی

120/AP.FH.ES2S

53،000,000

150/AP.FH.ES2S

59,000,000

180/AP.FH.ES2S

65,000,000

هود شیمیایی دو جداره MDF

100/AP.FH.M2

38,000,000

هود شیمیایی دو جداره MDF

120/AP.FH.M2

40,000,000

150/AP.FH.M2

43,000,000

180/AP.FH.M2

48,000,000

هود شیمیایی دو جداره MDF روکش فرمیکا

100/AP.FH.MF2

43,000,000

هود شیمیایی دو جداره MDF روکش فرمیکا

120/AP.FH.MF2

45,000,000

150/AP.FH.MF2

48,000,000

180/AP.FH.MF2

53,000,000

هود شیمیایی تمام استیل

100/AP.FH.ES2SS

70,000,000

هود شیمیایی تمام استیل

120/AP.FH.ES2SS

80,000,000

150/AP.FH.ES2SS

90,000,000

180/AP.FH.ES2SS

110,000,000

 
تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز