سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

هود بخار (هود شیمیایی)

نام کالا

مدل کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

هود شیمیایی تک جداره فلزی

100/AP.FH.ES1S

26,000,000

 

120/AP.FH.ES1S

29,000,000

 

هود شیمیایی دو جداره فلزی

100/AP.FH.ES2S

46,000,000

هود شیمیایی دو جداره فلزی

120/AP.FH.ES2S

51،000,000

150/AP.FH.ES2S

55,000,000

180/AP.FH.ES2S

62,000,000

هود شیمیایی دو جداره MDF

100/AP.FH.M2

33,000,000

هود شیمیایی دو جداره MDF

120/AP.FH.M2

36,000,000

150/AP.FH.M2

40,000,000

180/AP.FH.M2

44,000,000

هود شیمیایی دو جداره MDF روکش فرمیکا

100/AP.FH.MF2

39,000,000

هود شیمیایی دو جداره MDF روکش فرمیکا

120/AP.FH.MF2

43,000,000

150/AP.FH.MF2

46,000,000

180/AP.FH.MF2

50,000,000

هود شیمیایی تمام استیل

100/AP.FH.ES2SS

57,000,000

هود شیمیایی تمام استیل

120/AP.FH.ES2SS

65,000,000

150/AP.FH.ES2SS

78,000,000

180/AP.FH.ES2SS

88,000,000

 
تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز