سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

لیست قیمت شیرآلات ایرانی

 

عرضه انواع شير آلات آزمايشگاهي ، دوش و چشم شوی اضطراري ایرانی با بهترین کیفیت و قابل رقابت با برندهای مطرح اروپایی

 

 

شرح کالا

کدکالا

قیمت(ریال)

شیرآب مخلوط دیواری با علمک S 1001 3,400,000

 شیرآب مخلوط رومیزی تک پایه با علمک ناودانی کوتاه 

1002

3,400,000

شیرآب مخلوط رومیزی تک پایه با علمک ناودانی بلند 1003 3,400,000
شیرآب مخلوط رومیزی تک پایه با علمک بلغاری  1004 3,400,000
شیرآب سرد رومیزی تک پایه     1005 3,100,000
شیرآب سرد زیرشلفی یکطرفه 1006 1,550,000
شیرآب کنترل هود 1007 2,100,000

پایه رومیزی 30CM یک جفت

1008

3,000,000

خروجی کنترل ثابت هود علمک عصایی 1009 1,300,000
خروجی آب 90درجه کنترل هود 1010 1,200,000
شیرگاززیر شلفی یکطرفه  4001 1,700,000
شیرگازروشلفی یکطرفه  4002 2,150,000
شیرگازکنترل هود 4003 2,150,000
خروجی گاز45 درجه هود 4004 1,200,000
خروجی گاز90درجه هود 4005 1,300,000
شیرگازرومیزی 4006 4006 1,700,000
شیرگازرومیزی یکطرفه  4007 3,250,000
شیرگازرومیزی دوطرفه 4008 4,800,000
شیرگازرومیزی چهارطرفه 4009 9,500,000
تبدیل 1/2  *  3/8 4010 600,000
شیرهوازیرشلفی یکطرفه 2001 1,600,000
شیرهواروشلفی یکطرفه 45درجه 2002 2,150,000
شیرهواکنترل هود 2003 2,150,000
خروجی هوا 45 درجه 2004 1,200,000
خروجی هوا90درجه 2005 1,300,000
شیروکیوم زیرشلفی یکطرفه 3001 1,700,000
شیروکیوم روشلفی یکطرفه 3002 2,150,000
شیروکیوم کنترل هود 3003 2,150,000
خروجی وکیوم 45 درجه 3004 1,200,000
خروجی وکیوم 90درجه 3005 1,300,000
 
لیست قیمت شیرآلات ایرانی
لیست قیمت شیرآلات ایرانی
تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز