سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

هود ایمنی بیولوژیک (هود میکروبی)

جهت دانلود راهنمای سیستم کنترل هود ایمنی بیولوژیک (هود میکروبی)  بر روی لینک های زیر کلیک کنید :

 

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

هود ایمنی بیولوژیک کلاس  I

AP.BioI/80

38,000,000

 

AP.BioI/110

48,000,000

 

AP.BioI/130

60,000,000

 

هود ایمنی بیولوژیک کلاس  II تیپ A

AP.BioII.A2/80

39,000,000

هود ایمنی بیولوژیک کلاس  II تیپ A

AP.BioII.A2/110

49,000,000

AP.BioII.A2/130

56,000,000

هود ایمنی بیولوژیک کلاس  II تیپ B2

AP.BioII.B2/80

123,000,000

 

AP.BioII.B2/110

143,000,000

 

AP.BioII.B2/130

163,000,000

 

هود ایمنی بیولوژیک کلاس  III

AP.BioIII/80

-

 

AP.BioIII/110

-

 

AP.BioIII/130

-

 

 

 
تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز