سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

لیست قیمت شیرآلات TOF ایتالیا

 

alt

دانلود کاتالوگ رنگ بندی شیرآلات TOF

شیرآلات آزمایشگاهی TOF ایتالیا

شرکت TOF ایتالیا تولید کننده انواع شیر آلات آزمایشگاهی و سیستمهای ایمنی نظیر دوش و چشم شوی اضطراری، فعالیتهای خود را در سال 1948 آغاز کرده و محصولات این شرکت با سطح کیفی عالی در سراسر جهان مورد استقبال واقع شده است .

مشخصات فنی:

  • از ویژگیهای محصولات TOF استاندارد های بین المللی و همچنین قابلیت نصب آسان و جایگزینی راحت می باشد.
  • آلیاژ بکار رفته در شیر آلات از فلزبرنج  (P-Cu Zn40 Pb2 UNI 5705-65)و سطوح اپوکسی از  RAL 7001 تبعیت میکند.
  • رنج تحمل دمای این محصولات از 30- لغایت 150 درجه سانتی  گراد بوده و تمامی آزمایشات مخرب مانند اثر مواد شیمیایی و نمکها و.... تحت استاندارد  DIN50018  مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  • درضمن در کلیه محصولات طراحی ارگونومیک در نظر گرفته شده است.
شرح کد قیمت (ریال)
altشیر آب زیرشلفی کوتاه 1000/45 تماس با شرکت
altشیر آب زیرشلفی بلند 1000/50 تماس با شرکت
altشیر آب زیرشلفی دوقلو دستگیره معکوس 1000/240 تماس با شرکت
شیرآب مخلوط (سرد وگرم) دیواری بدون پایه اهرمی 1000/206 تماس با شرکت
altشیر آب مخلوط سرد و گرم بدون پایه دیواری 1000/194 تماس با شرکت
altشیر آب مخلوط سرد و گرم با پایه رومیزی 1000/285 تماس با شرکت
altشیر آب مخلوط(سرد وگرم) رومیزی 1000/275 تماس با شرکت
شیرآب مخلوط (سرد وگرم) رومیزی اهرمی 1000/211 تماس با شرکت
altشیر آب مخلوط پایه دار به همراه دو نازل 1000/427 تماس با شرکت
altشیر آب مخلوط تک پایه 1000/300 تماس با شرکت
altشیر آب رومیزی 1000/270 تماس با شرکت
altشیر آب هود 1000/130 تماس با شرکت
altنازل آب هود 1000/265 تماس با شرکت
altپایه شیر آب مخلوط ایرانی طرح TOF یک جفت تماس با شرکت
شیرآب سرد رومیزی مخصوص آب مقطر( بدون یون) 1000/631 تماس با شرکت
دستگیره شیرآب/گاز/هوا/خلاء 7000/602 تماس با شرکت
altشیر گاز زیرشلفی بدون اتصال 2000/1 تماس با شرکت
altشیر گاز زیرشلفی با اتصالات 2000/141 تماس با شرکت
altشیر گاز زیرشلفی نازل 45 2000/25 تماس با شرکت
altشیر گاز زیرشلفی دوقلو دستگیره معکوس 2000/195 تماس با شرکت
altشیر گاز پیشانی بدون اتصال 2000/3 تماس با شرکت
altشیر گاز پیشانی با اتصالات 2000/151 تماس با شرکت
altشیر گاز رومیزی یکطرفه 2000/45 تماس با شرکت
altشیر گاز رومیزی دوطرفه 90 درجه 2000/55 تماس با شرکت
altشیر گاز رومیزی دو طرفه 180 درجه 2000/50 تماس با شرکت
altشیر گاز هود 2000/120 تماس با شرکت
altنازل 90 ایستاده هود 7000/5 تماس با شرکت
altشیر هوا زیرشلفی نازل مستقیم 3000/5 تماس با شرکت
altشیر هوای زیرشلفی با اتصالات 3000/126 تماس با شرکت
altشیر هوای زیرشلفی نازل 45 3000/35 تماس با شرکت
altشیر هوای زیرشلفی دو قلو دستگیره معکوس 3000/201 تماس با شرکت
altشیر هوای پیشانی بدون اتصالات 3000/25 تماس با شرکت
altشیر هوای پیشانی با اتصالات 3000/136 تماس با شرکت
altشیر هوای رومیزی 3000/45 تماس با شرکت
altشیر هوای رومیزی دو طرفه 90 درجه 3000/55 تماس با شرکت
altشیر هوای هود 3000/205 تماس با شرکت
altشیر استیلن رومیزی 3100/45 تماس با شرکت
altشیر هلیوم رومیزی 3100/45 تماس با شرکت
altشیر آرگون رومیزی 3100/45 تماس با شرکت
altشیر اکسیژن رومیزی 3100/45 تماس با شرکت
altشیر نیتروژن (ازت) رومیزی 3100/45 تماس با شرکت
altشیر کربن دی اکسید رومیزی 3100/45 تماس با شرکت
altشیر ازت پیشانی با اتصالات 3100/136 تماس با شرکت
altشیر ازت (نیتروژن) هود 3100/205 تماس با شرکت
altشیر خلاء زیرشلفی نازل مستقیم 2200/250 تماس با شرکت
altشیر خلاء زیرشلفی با اتصالات 2200/371 تماس با شرکت
altشیر خلاء پیشانی بدون اتصالات 2200/260 تماس با شرکت
altشیر خلاء پیشانی با اتصالات 2200/381 تماس با شرکت
altشیر خلاء رومیزی 2200/290 تماس با شرکت
altشیر خلاء هود 2200/425 تماس با شرکت
اتصال برنجی یا پولکی با مهره 7000/91 تماس با شرکت
پولکی فلزی با واشر 7000/175 تماس با شرکت
پولکی پلاستیکی بدون واشر 7000/315 تماس با شرکت
رابط واتصالات شیرآلات زیرشلفی برنجی TOF ایتالیا 4000/110 تماس با شرکت
اتصالات شیرآلات مخلو ط دیواری TOF ایتالیا 7000/230 تماس با شرکت
تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز