استانداردهای صنایع غذایی و آشامیدنی - ويژگی ها و آزمون ها

 

عنوان

شماره استاندارد

الف- آرد و فرآوردهای آردی (نان، ماکارونی)

 

1              آرد گندم - ویژگیها و روشهای آزمون

103

2              آرد، غلات پوست کنده و بلغور آنها- رشته ماکارونی- ویژگیها و روشهای آزمون میکروبیولوژی

2393

3          گلوتن گندم- نمونه برداری و روشهای آزمون

1301

4           آرد جو - ویژگیها

2337

5           سبوس گندم - ویژگیها و روشهای آزمون

2342

6          ماكارونی - بسته بندی - ویژگیها و روشهای آزمون

3816

ب- شیر و فرآورده های لبنی

 

7             شیر پاستوریزه - ویژگیها

93

8             شير و فرآورده هاي آن - شیر خام - ویژگیها و روشهای آزمون

164

9            شیر و فرآورده های آن- خامه پاستوریزه - ویژگیها و روشهای آزمون

191

10            شیر - اندازه گیری چربی (روش ژربر)

366

11          شیرو فرآورده هاي آن - اندازه گیری چربی شير (روش ژربر)

384

12          شیر و فرآورده هاي آن - تعیین وزن مخصوص (روش لاكتودانسی متر) شير

638

13         شیر و فرآورده هاي آن - تعیین مقدار ازت تام (روش كیجدال) شير

639

14          شیر و فرآورده هاي آن - آزمون فسفاتاز (كنترل آنزیمی پاستوریزاسیون شیر)

664

15          شیر و فرآورده های آن- خامه شیر - تعیین نسبت درصد وزنی چربی

1189

16          شیر و فرآورده های آن- بستنی - تعیین ماده خشك

1190

17           شیرو فرآورده های آن - شناسایی چربی نباتی در چربی شیر - روش آزمون

1529

18          شیر و فرآورده های آن- شیر طعم دار- ویژگیها و روشهای آزمون

1527

19           شیر و فرآورده های آن- کروماتوگرافی استرولهای چربی- روش آزمون مرجع

1631

20           شیر و فرآورده های آن - پنیرهای ذوب شده - تعیین مقدار خاكستر

1755

21           شیر و فرآورده های آن- بستنی- ویژگیها و روشهای آزمون

2450

22           شیر و فرآورده های آن - روش اندازه گیری عدد پراكسید چربی بدون آب (روش مرجع)

4447

23           شیر و فرآورده های آن - اندازه گیری نیترات و نیترین به روش احیاء با كادمیوم و طیف سنجی

5012

ج- صنایع روغن خوراکی ، کره و فرآورده ها

 

24           روغنها و چربيهاي خوراكي - كره- ویژگیها و نمونه برداری و آزمون

162

25           روغنها و چربیهای خوراکی- كره - تعیین مقدار آب

693

26           روغنها و چربیهای خوراکی- كره - تعیین مقدار نمك (كلرور سدیم) كره

694

27           روغنها و چربیهای خوراکی- كره - تعیین مقدار چربی روغن كره

1255

28           روغنها و چربیهای خوراکی- كره - تعیین مقدار آب روغن كره به روش كارل فیشر

1256

29           روغنها و چربیهای خوراکی- كره - تعیین اندلیس اسید چربی كره (روش مرجع)

1257

30           روغنها و چربیها - نمونه برداری و روشهای آزمون

493

31       روغنها و چربیهای خوراكی - روغن تخم پنبه - ویژگیها

1723

د- صنایع قند، شکر، شکلات، عسل، بیسکویت و شیرینی

 

32           شكلات - ویژگیها و روش های آزمون

608

33           بیسكویت - ویژگیها

37

34          شیرینی - ویژگیها و نمونه برداری انواع شیرینی

407

35          شیرینی- ویفر - ویژگیها

592

36          تافی و آب نبات - ویژگیها و روشهای آزمون

711

37          شیرینی و قنادی - میکروبیولوژی- ویژگیها

2395

38          نشاسته - ویژگی ها و روش های آزمون میكروبیولوژیكی

2843

39         شیرینی- گز گزانگبینی - ویژگی ها و روشهای آزمون

3024

40          گلوكز مایع - روش اندازه گیری مس

3417

41           گلوكز مایع - روش اندازه گیری سرب

3418

42         شكر خام، شكر قهوه ای، شربت رقیق، شربت غلیظ و ملاس - اندازه گیری خاكستر سولفاته

4398

43          شكر و فرآورده های آن - اندازه گیری سرب به روش رنگ سنجی

4655

44          نشاسته و فرآورده های آن - اندازه گیری مقدار پی اچ و اسیدیته

4727

45         شیرینی- پشمك - ویژگیها و روشهای آزمون

6084

46          شكر خام - اندازه گيري دكستران در شكر خام به روش كدورت سنجي

7577

47          شكر خام - اندازه گيري قندهاي كاهنده در شكر خام به روش لوف شورل

7578

48          فرآورده قنادي - حلواي سياه - ويژگيها و روشهاي آزمون

7630

هـ- صنایع نوشیدنی (آب میوه و کنسانتره، آب معدنی ، نوشابه های گازدارو ...)

 

49          نوشابه های گازدار - ویژگیها

1250

50         نوشابه های گازدار مالت(ماءالشعیر)- روشهای آزمون

2280

51           آب میوه جات - روشهای آزمون

2685

52        آب میوه ها- شربت پرتقال - ویژگیها و روشهای آزمون

2735

53         آب میوه ها - شربت لیمو - ویژگیها و روشهای آزمون

2736

54          كافیین مورد مصرف در نوشابه - ویژگیها و روشهای آزمون

2885

55          نوشابه های گازدار - میکروبیولوژی- ویژگیها و روشهای آزمون

3845

56          آسپارتام در فرآورده های رژیمی به روش كروماتوگرافی مایع با كارآیی بالا - اندازه گیری

4390

57         نوشیدنی ها- پودر نوشیدنی فوری - ویژگیها و روشهای آزمون

4714

58        میکروبیولوژی- افشرده انواع آبميوه در بسته بندي هاي اسپتيك و غير اسپتيك –  ويژگيها وروشهاي آزمون ميكروبي

6332

59         نوشيدني - تعيين پاتولين در آب سيب و فرآورده هاي آن به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا - روش آزمون

7950

60           آب میوه و فرآورده های آن - اندازه گیری اسید لاكتیك به روش بیناب سنجی

6169

61          آب آشامیدنی بسته بندی شده - ویژگی های میكروبیولوژی

6267

62         آب - روش اندازه گیری بروش دین استارك

297

63             آب معدنی - روش آزمون میكروبیولوژی

5869

و- فرآورده های کنسروی

 

64       كنسرو ماهيان خاوياري ـ  ويژگيها و روشهاي آزمون

6810

65       كنسرو ماهی تن در روغن - ویژگیها و روشهای آزمون

2870

66       كنسرو ماهی تن و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی - ویژگیها و روشهای آزمون

4474

67       كنسرو سوسیس در سس گوجه فرنگی - ویژگیها و روشهای آزمون

5242

68      كنسرو زبان (گاو-گوسفند-بز) در آب پاچه-ویژگیها و روشهای آزمون

6178

69       كنسرو نيزه ماهي در روغن(كنسرو ماهي بادبان و مارلين ماهي) - ويژگيها و روشهاي آزمون

7634

70          كنسرو سوسیس در آب نمك ویژگیها و روشهای آزمون

5362

و- فرآورده های گوشتی (سوسیس و کالباس)

 

71     گوشت و فرآورده هاي گوشتي–اندازه گيري كلرامفنيكل به روش كروماتوگرافي مايع-روش آزمون

6758

72       گوشت و فرآورده هاي آن-اندازه گيريL(+)گلوتاميك اسيد-روش مرجع-روش آزمون

6951

73       گوشت و فرآورده های آن اندازه گیری كلرور

741

74       گوشت و فرآورده های آن- اندازه گیری چربی تام

742

75       گوشت و فرآورده های آن - اندازه گیری خاكستر کل

744

76       گوشت و فرآورده های آن - تعیین PH

1028

 77        سوسیس و كالباس - ویژگیها و روشهای آزمون

2303

78        گوشت و فرآورده های گوشتی (پس از هضم) - اندازه گیری فسفر

1134

 

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید