سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

دستگاه های آزمایشگاه عمومی

 

آب مقطر گیری

اتوکلاو

آسیاب

اسپکتروفتومتر

انکوباتور

آون

اورسات

بن ماری (حمام)

پمپ خلاء

پلاریمتر

ترازو

ترمومتر

جار تست

حمام التراسونیک

دیونایزر

رفرکتومتر

روتاری

سانتریفوژ

شیکر

شوف بالن

کوره

کارل فیشر

کلنی کانتر

فیلم فتومتر

میکروسکوپ

ویسکومتر و رئومتر

  • ویسکومتر شیشه ای
  • ویسکومتر چرخشی
  • ویسکوزیمتر دیجیتالی
  • رئومتر

همزن

هموژنایزر

هات پلیت

یخچال و فریزر

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز