سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

نام کالا

مدل کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.CAB.M60

15,000,000

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.CAB.M90

18,000,000

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.C2AB.M60

20,000,000

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.C2AB.M90

23,000,000

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

 
تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز