سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

نام کالا

مدل کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.CAB.M60

12,000,000

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.CAB.M90

15,000,000

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.C2AB.M60

17,000,000

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.C2AB.M90

20,000,000

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

 
تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز