سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

سینک آزمایشگاهی

سینک و کاپ سینک آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها جهت یونیت شستشو مورد استفاده قرار می گیرند، این سینک ها بنا به درخواست مشتری می تواند از جنس پلیمری (رزین اپوکسی)، سرامیکی، استیل و پلی پروپیلن که همگی مقاومت اسیدی دارند، باشند.

نام کالا

ابعاد

قیمت کالا
(ريال)

تصویر کالا

کاپ سینک پلیمری ایرانی مقاوم دربرابراسید

15*30

1,200,000

 

سینک پلیمری ایرانی مقاوم دربرابراسید

45*45

3,300,000

سینک پلیمری ایرانی مقاوم دربرابراسید

45*60

3,900,000

کاپ سینک سرامیکی ایرانی مقاوم دربرابراسید

15*30

1,500,000

سینک سرامیکی ایرانی  مقاوم دربرابراسید

45*50

4,500,000

 

کاپ سینک سرامیکی Friatec آلمان مقاوم دربرابراسید VBPM291

15*30

3,700,000

کاپ سینک سرامیکی Friatec آلمان مقاوم دربرابراسید VBPM291

سینک سرامیکی Friatec آلمان مقاوم دربرابراسید VBPM442

45*45

24,480,000

سینک سرامیکی Friatec آلمان مقاوم دربرابراسید VBPM442

سینک سرامیکی Friatec آلمان مقاوم دربرابراسید VBPM542

40*50

25,584,000

کاپ سینک سرامیکی  System ceramآلمان مقاوم دربرابراسید

15*30

3,700,000

 

 سینک سرامیکی System ceram آلمان مقاوم دربرابراسید

45*60

24,500,000

 

سینک استیل 316 مقاوم دربرابراسید

45*60

7,000,000

 

سینک استیل 316 مقاوم دربرابراسید

45*45

6,000,000

 

سینک استیل 304  زیرکار

60*45

6,000,000

 

سینک استیل 304  زیرکار

45*45

5,000,000

 

سینک پلی پروپیلن مقاوم دربرابراسید TOF 45*55

55*45

2,600,000

کاپ سینک پلی پرواپیلن مقاوم دربرابراسید TOF 30*15

30*15

560,000

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز