سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

سینک آزمایشگاهی

سینک و کاپ سینک آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها جهت یونیت شستشو مورد استفاده قرار می گیرند، این سینک ها بنا به درخواست مشتری می تواند از جنس پلیمری (رزین اپوکسی)، سرامیکی، استیل و پلی پروپیلن که همگی مقاومت اسیدی دارند، باشند.

نام کالا

ابعاد

قیمت کالا
(ريال)

تصویر کالا

کاپ سینک پلیمری ایرانی مقاوم دربرابراسید

15*30

تماس با شرکت

 

سینک پلیمری ایرانی مقاوم دربرابراسید

45*45

تماس با شرکت

سینک پلیمری ایرانی مقاوم دربرابراسید

45*60

تماس با شرکت

کاپ سینک سرامیکی ایرانی مقاوم دربرابراسید

15*30

تماس با شرکت

سینک سرامیکی ایرانی  مقاوم دربرابراسید

45*50

تماس با شرکت

 

کاپ سینک سرامیکی Friatec آلمان مقاوم دربرابراسید VBPM291

15*30

تماس با شرکت

کاپ سینک سرامیکی Friatec آلمان مقاوم دربرابراسید VBPM291

سینک سرامیکی Friatec آلمان مقاوم دربرابراسید VBPM442

45*45

تماس با شرکت

سینک سرامیکی Friatec آلمان مقاوم دربرابراسید VBPM442

سینک سرامیکی Friatec آلمان مقاوم دربرابراسید VBPM542

40*50

تماس با شرکت

کاپ سینک سرامیکی  System ceramآلمان مقاوم دربرابراسید

15*30

تماس با شرکت

 

 سینک سرامیکی System ceram آلمان مقاوم دربرابراسید

45*60

تماس با شرکت

 

سینک استیل 316 مقاوم دربرابراسید

45*60

تماس با شرکت

 

سینک استیل 316 مقاوم دربرابراسید

45*45

تماس با شرکت

 

سینک استیل 304  زیرکار

60*45

تماس با شرکت

 

سینک استیل 304  زیرکار

45*45

تماس با شرکت

 

سینک پلی پروپیلن مقاوم دربرابراسید TOF 45*55

55*45

تماس با شرکت

کاپ سینک پلی پرواپیلن مقاوم دربرابراسید TOF 30*15

30*15

تماس با شرکت

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز