سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

رک آزمایشگاهی

شرح کالا

ابعاد mm

کد کالا

فی(ریال)

تصویر کالا

رک آزمایشگاهی کوچک TOF KEEN چین Small peg board

400*108*550

 

تماس با شرکت

رک آزمایشگاهی کوچک TOF KEEN چین Small peg board

رک آزمایشگاهی بزرگ TOF KEEN چین Big peg board

550*122*700

 

تماس با شرکت

رک آزمایشگاهی داخل کشو

300*300

 

تماس با شرکت

 

رک آزمایشگاهی داخل کشو

450*450

 

تماس با شرکت

 

رک آزمایشگاهی داخل کشو

600*450

 

تماس با شرکت

 

 

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز