Class I هود میکروبی

 

هود میکروبی Class I

مشخصات و نحوه عملکرد:

  • فقط محافظت از اپراتور و نه محصول
  • دارای سطح بیوایمنی ۱، ۲ و ۳
  • جریان ریزشی و هوای درونی (Inflow) این كلاس از اپراتور دور میشود و به سمت او نیست.
  • دارای فیلتر HEPA كه هوای فیلتر شده را به محیط پس میدهد.
  • در شكلهای زیر به وضوح میتوان نحوه چرخش هوا را با توجه به نوع فیلتر، محصول و فلشها مشاهده و تحلیل کرد:

 

Class I هود میکروبی

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید