Air Shower

 

Air Shower

Air Shower ها، اتاقکهایی هستند که در ورودی اتاق های تمیز یا دیگر محیط‌های کنترل شده نصب می‌شوند. این اتاقکها ورود و خروج ذره‌های مواد معلق در هوا به محیط تمیز را کاهش می‌دهند. کارکنان و موادی که به محیط‌های کنترل شده وارد و یا از آن خارج می‌شوند، به واسطه‌ی جریان هوای شدیدی که از موتورهای دمنده‌ی هوای مجهز به فیلتر HEPA خارج می‌شود، تمیز می‌شوند. سپس هوای آلوده به سمت کف اتاقک کشیده شده و پس از عبور از فیلترها، دوباره به درون اتاقک دمیده می‌شود.

با توجه به اینکه مهم‌ترین عامل آلودگی ناشی از ذره‌های مواد در فضاهای کنترل شده، اپراتور می‌باشد، Air Shower ها با قرار گرفتن میان این فضاها و محیط اطراف، به اپراتور یادآوری می‌کنند که او در حال وارد شدن به یک محیط کنترل شده است و بنابراین باعث می‌شود که اپراتور به رعایت موارد لازم پیش از ورود به این فضا عادت کند.

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید