هود بخار (هود شیمیایی)

نام کالا

مدل کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

هود شیمیایی تک جداره فلزی

100/AP.FH.ES1S

تماس با شرک

 

 

120/AP.FH.ES1S

تماس با شرکت

 

هود شیمیایی دو جداره فلزی

100/AP.FH.ES2S

تماس با شرکت

هود شیمیایی دو جداره فلزی

120/AP.FH.ES2S

تماس با شرکت

150/AP.FH.ES2S

تماس با شرکت

180/AP.FH.ES2S

تماس با شرکت

هود شیمیایی دو جداره MDF

100/AP.FH.M2

تماس با شرکت

هود شیمیایی دو جداره MDF

120/AP.FH.M2

تماس با شرکت

150/AP.FH.M2

تماس با شرکت

180/AP.FH.M2

تماس با شرکت

هود شیمیایی دو جداره MDF روکش فرمیکا

100/AP.FH.MF2

تماس با شرکت

هود شیمیایی دو جداره MDF روکش فرمیکا

120/AP.FH.MF2

تماس با شرکت

150/AP.FH.MF2

تماس با شرکت

180/AP.FH.MF2

تماس با شرکت

هود شیمیایی تمام استیل

100/AP.FH.ES2SS

تماس با شرکت

هود شیمیایی تمام استیل

120/AP.FH.ES2SS

تماس با شرکت

150/AP.FH.ES2SS

تماس با شرکت

180/AP.FH.ES2SS

تماس با شرکت

 

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید