سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

کابین هوایی

نام کالا مدل کالا شرح کالا  قیمت کالا ( ریال) کاتالوگ
  AP.WC2MG بدنه از جنس MDF، درب ترکیب شیشه و 2 طرف قابMDF تماس با شرکت کابین هوایی
AP.WC4MG بدنه از جنس MDF، درب ترکیب شیشه و 4 طرف قاب MDF تماس با شرکت
AP.WCG بدنه از جنس MDF، درب تمام شیشه تماس با شرکت
AP.WCM بدنه از جنس MDF، درب تمام MDF تماس با شرکت
AP.WC4VH بدنه از جنس MDF، درب  ترکیب شیشه و4 طرف قاب MDF بصورت وکیوم تماس با شرکت

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز