سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

کابین هوایی

نام کالا مدل کالا شرح کالا  قیمت کالا ( ریال) کاتالوگ
  AP.WC2MG بدنه از جنس MDF، درب ترکیب شیشه و 2 طرف قابMDF - کابین هوایی
AP.WC4MG بدنه از جنس MDF، درب ترکیب شیشه و 4 طرف قاب MDF -
AP.WCG بدنه از جنس MDF، درب تمام شیشه -
AP.WCM بدنه از جنس MDF، درب تمام MDF -
AP.WC4VH بدنه از جنس MDF، درب  ترکیب شیشه و4 طرف قاب MDF بصورت وکیوم -

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز