سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

کمد نگهداری مواد استیل (اسیدی و بازی)

کمد نگهداری مواد تولید شرکت آذرپارس تجهیز می باشد، مشخصات فنی به شرح زیرمی باشد.

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

کمد نگهداری مواد استیل

AP.SAFAB.SS

55,000,000

کمد نگهداری مواد استیل

AP.SAFAB.SS.90

AP.SAFAB.SS.120

88,000,000

120,000,000

کمد نگهداری مواد استیل

 
تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز