سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

کمد نگهداری مواد استیل (اسیدی و بازی)

کمد نگهداری مواد تولید شرکت آذرپارس تجهیز می باشد، مشخصات فنی به شرح زیرمی باشد.

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

کمد نگهداری مواد استیل

APT-SAFS-60

50,000,000

کمد نگهداری مواد استیل

APT-SAFS-90

80,000,000

کمد نگهداری مواد استیل

 
تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز