سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

لیست قیمت چشم شوی

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا
(ريال)

تصویر کالا

چشم شوی مدل EH_01
 ایستاده گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری دستی
کاسه وعلمک چشم شوی استیل - فاضلاب درون ریز

EH-01

9,000,000

چشم شوی مدل EH_01

چشم شوی مدلEH_02
 ایستاده استیل باراهبری دستی  - فاضلاب درون ریز   

EH-02

12,2000,000

چشم شوی مدلEH_02

چشم شوی مدل EP_03
 ایستاده استیل باراهبری پدالی  - فاضلاب درون ریز

EP-03

12,450,000

چشم شوی مدل EP_03

چشم شوی مدل EP-04
ایستاده گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری دستی وپدالی

EP-04

4,700,000

 

چشم شوی مدل EP_05
 ایستاده استیل باراهبری دستی وپدالی

EP-05

7,700,000

 

چشم شوی مدل ER-01
دیواری  استیل قابل نصب روی سینک آزمایشگاهی 

ER-01

2,700,000

چشم شوی مدل ER-01

چشم شوی  مدل ER-02
رومیزی تمام استیل

ER-02

4,300,000

چشم شوی  مدل ER-02

چشم شوی  مدل ER-05
رومیزی گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک

ER-05

3,200,000

چشم شوی  مدل ER-05

چشم شوی مدل ER-03
 دیواری  استیل مجهز به مجرای فاضلاب

ER-03

5,000,000

چشم شوی مدل ER-03

چشم شوی  مدل ER-04
دیواری گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک

ER-04

3,200,000

چشم شوی  مدل ER-04

چشم شوی  مدل ER-06
بدون کاسه رومیزی با پایه متحرک - گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

ER-06

3,300,000

چشم شوی ER-06

 چشم شوی طرح Encon آمریکا
اضطراری پایه دار تولید داخل  تک کنترله

Encon

7,500,000

 

 چشم شوی تک رومیزی 90 درجه TOF ایتالیا

1100/5

7,800,000

 چشم شوی تک رومیزی 90 درجه TOF ایتالیا

چشم شوی تک رومیزی 45 درجه TOF ایتالیا

1100/10

8,200,000

 

چشم شوی دوبل رومیزی 45 درجه TOF ایتالیا

1100/60

10,800,000

چشم شوی دوبل رومیزی 45 درجه TOF ایتالیا

چشم شوی دیواری کاسه داردوچشمی Broen دانمارک

Broen

18,000,000

چشم شوی دیواری کاسه داردوچشمی Broen دانمارک

چشم شوی اضطراری تک شاخه 45 درجه FAR ایتالیا

32100-45MDS

8,589,000

چشم شوی اضطراری تک شاخه 45 درجه FAR ایتالیا

چشم شوی اضطراری دو شاخه کاسه دار FAR ایتالیا-طرح جدید

31700MDS

19,820,000

چشم شوی اضطراری دو شاخه کاسه دار FAR ایتالیا کد

چشم شوی اضطراری دو شاخه کاسه دار FAR ایتالیا           31700

 

22،250،000

 

 

چشم شوی اضطراری دو بل45درجه تک پایه FAR ایتالیا بدون کاسه

32301-45MDS

11,900,000

چشم شوی اضطراری دو بل45درجه تک پایه FAR ایتالیا بدون کاسه

 چشم شوی اضطراری ایستاده استیل با راهبری دستی و پدالی TOF ایتالیا

1100/330

21,800,000

 چشم شوی اضطراری ایستاده استیل با راهبری دستی و پدالی TOF ایتالیا

 

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز