سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

رویه های آزمایشگاهی

نام کالا

ابعاد(mm)

کد کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

سرامیک 80*80  ضخامت 11 mm ساخت چین (11*800*800) *** 900,000  
سرامیک 120*80 ضخامت 14 mm ساخت چین (1200*800*14) *** 3,480,000  

سرامیک تخت Kelingenberg آلمان 

(145*145*13)

0.80.64

140,000

 

سرامیک سوراخ دار Kelingenberg آلمان 

(145*145*13)

0.86.64

855,000

 

سرامیک لبه پشت Kelingenberg آلمان  

(145*72.5*13)

0.83.64

450,000

 

سرامیک لبه جلو Kelingenberg آلمان 

(145*72.5*13)

0.83.94

495,000

 

سرامیک گوشه چپ پشت Kelingenberg آلمان 

 

0.83.74

595,000

 

سرامیک گوشه راست پشت Kelingenberg آلمان 

 

0.83.84

595,000

 

سرامیک گوشه چپ جلو Kelingenberg آلمان 

 

0.84.04

690,000

 

سرامیک گوشه راست جلو Kelingenberg آلمان 

 

0.84.14

690,000

 

سرامیک لبه دار Keraplan ایتالیا  37*750*1800 ***    
سرامیک بدون لبه Keraplan ایتالیا  30*750*1800 ***    

سرامیک لبه دار Friatec آلمان  

1200-1500-1800*750-900*32

***

33,007,000

 

سرامیک بدون لبه Friatec آلمان 

1200-1500-1800*750-900*26

***

22,487,000

 

سرامیک Friatec آلمان چهارطرف لبه هود شیمیایی 150 سانتیمتری دارای برش محل کاپ سینک glased شده 

(1200*750)

***

35,023,000

 

سرامیک Friatec آلمان چهارطرف لبه جهت میز شستشو دارای برش سینک glased 45*60  شده 

(1500*750)

***

40,720,000

 

سرامیک Friatec آلمان چهارطرف لبه جهت میز شستشو دارای برش سینک glased 45*60  شده 

(1200*750)

***

34,970,000

 

سرامیک بوختال آلمان 

(592*1192*8)

***

7,460,000

 

سرامیک بوختال آلمان 

(592*822*8)

***

5,260,000

 

سرامیک لبه جلو بوختال آلمان 

(294*72*42*8)

***

1,320,000

 

سرامیک لبه پشت بوختال آلمان 

(294*72*42*8)

***

1,140,000

 

سرامیک گوشه جلو بوختال آلمان 

(72*72*15*8)

***

1,780,000

 

سرامیک گوشه پشت بوختال آلمان 

(72*72*15*8)

***

1,380,000

 

 Trespa  HPL  هلند   (13-16*3660*1525) ***    
 HPL Fundermax اتریش     (12-16-19-25*3660*1630) ***    
 Maica  HPL  مالزی (13-16-20-25*3670*1530) ***    

 رزین اپوکسی همراه لبه وقرنیز Duchem مالزی مشکی  

(1530*2440*19)

***

 

 

 رزین اپوکسی Duchem مالزی مشکی هود شیمیایی دارای برش محل کاپ سینک glased شده 

(1200*750*19)

***

 

 

 

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز