سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

دوش و چشم شوی

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا
(ريال)

تصویر کالا

دوش وچشم شوی گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری دستی کاسه چشم شور وسردوش استیل

SH-01

16,800,000

دوش وچشم شوی مدل گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری دستی کاسه چشم شور وسردوش استیل

دوش وچشم شوی تمام استیل316 باراهبری دستی

SH-02

22,500,000

دوش وچشم شوی مدل SH-02 تمام استیل316 باراهبری دستی

دوش وچشم شوی تمام استیل باراهبری پدالی  قابلیت استقرار باصفحه زیرین

SP-03

30,000,000

دوش وچشم شوی مدل SP-03 تمام استیل باراهبری پدالی  قابلیت استقرار باصفحه زیرینz

دوش وچشم شوی تمام استیل 316 باراهبری دستی وپدالی

SP-04

18,700,000

دوش وچشم شوی مدل SP-04 تمام استیل 316 باراهبری دستی وپدالی

دوش وچشم شوی استیل دیواری طرحencon آمریکا

SW-05

14,900,000

دوش وچشم شوی مدل SW-05  استیل دیواری طرحencoln آمریکا

دوش وچشم شوی گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری پدالی ودستی

SP-06

6,000,000

دوش وچشم شوی مدل SP-06 گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری پدالی ودستی

دوش وچشم شوی گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری پدالی ودستی

SP-07

6,500,000

دوش وچشم شوی مدل SP-07 گالوانیزه باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری پدالی ودستی

دوش وچشم شوی طرح TOF استیل باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری پدالی ودستی تولید داخل

SP-08

23,940,000

دوش وچشم شوی مدل SP-08  طرح TOFاستیل باپوشش رنگ الکترواستاتیک باراهبری پدالی ودستی

دوش وچشم شوی دیواری گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

SP-09

6,000,000

 

دوش وچشم شوی دیواری دوچشمی بدون پایه Broen دانمارک

Broen

58,000,000

دوش وچشم شوی دیواری دوچشمی بدون پایه Broen دانمارک

دوش وچشم شوی TOFایتالیا وارداتی
استیل با راهبری دستی وپدالی

1100/380

51,300,000

دوش وچشم شوی TOFایتالیا وارداتی استیل با راهبری دستی وپدالیدوش وچشم شوی TOFایتالیا وارداتی استیل با راهبری دستی وپدالی

دوش وچشم شوی FAR ایتالیا

31400MDSISP

76,000,000

دوش وچشم شوی FAR ایتالیا

دوش اضطراری FAR ایتالیا

31200MDS

18,900,000

 

دوش اضطراری دیواری استیل

SW-02

6,300,000

دوش اضطراری دیواری استیل

دوش اضطراری دیواری گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

SW-01

5,300,000

دوش اضطراری دیواری گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

 

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز