سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

تاسیسات سینک

نام کالا

ابعاد

قیمت کالا
(ريال)

تصویر کالا

کف شوی ضداسید آزمایشگاهی آلمان Geberit آلمان

قطر 50mm

1,400,000

 

سپتیک تانک

 

3,500,000

کف شوی ضداسید آزمایشگاهی آلمان Geberit آلمان

تراپ پلی اتیلنی آلمانی BZL001

 

2,200,000

تراپ پلی اتیلنی آلمانی BZL001

سیفون آزمایشگاهی

 

500,000

سیفون آزمایشگاهی

رابط واتصالات آزمایشگاهی ضد اسید Geberit آلمان

 

120,000

 

زانویی 90 درجه پلی اتیلن

 

120,000

زانویی 90 درجه پلی اتیلنزانویی 90 درجه پلی اتیلن

زانویی 45 درجه پلی اتیلن

 

80,000

زانویی 45 درجه پلی اتیلن

درپوش با اتصالات پلی اتیلن

 

160,000

درپوش با اتصالات پلی اتیلن

بوشن پیچی پلی اتیلن

 

80,000

بوشن پیچی پلی اتیلن

سه راهی پلی اتیلن

 

120,000

سه راهی پلی اتیلن

سه راهی 45 درجه

 

120,000

سه راهی 45 درجه

سه راهی دوطرفه

 

140,000

سه راهی دوطرفه

درپوش سینک

 

40,000

درپوش سینک

سه راهی آب وفاضلاب جهت آب مقطر

 

120,000

سه راهی آب وفاضلاب جهت آب مقطر

درپوش لاستیکی

 

20,000

درپوش لاستیکی

تبدیل

 

60,000

تبدیل

 

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز